Càlcul

Metodologia docent

En les sessions de teoria s'introduiran els conceptes bàsics de l'assignatura i es presentaran les tècniques bàsiques per a la resolució d'exercicis i problemes. S'empraran mitjans diversos, tradicionals i digitals.En les sessions de problemes es discutiran exercicis i problemes proposats a priori pel professorat i preparats per l'estudiant de forma autònoma.En les sessions d'activitats dirigides es resoldran dubtes sobre exercicis i problemes pr√®viament assignats pel professorat i que els estudiants hauran de portar resolts per escrit, individualment o en grup. En alguns casos els hauran d'exposar a la pissarra, en d'altres, comentar-los al professorat (durant la classe o en horari de consultes), o b√© entregar-los per escrit. Eventualment es far√† √ļs de programari espec√≠fic.