Electrònica en les telecomunicacions

Sistema de qualificació

S'aplicaran els criteris d'avaluació definits a la infoweb de l'assignatura.


Normes d'avaluació