Electrònica en les telecomunicacions

Planificació

RESOLUCIÓ D'EXERCICISÉs una activitat de grup gran que es realitzarà dintre i fora de l'aula. Les sessions expositives del professor aniran intercalades amb la resolució d?exercicis curts per part dels estudiants que requereixin l'aplicació dels conceptes exposats pel professor. Addicionalment es proposaran problemes que els estudiants hauran de resoldre fora de l?aula. Alguns d?aquests problemes es posaran en comú posteriorment a l?aula.Algunes d'aquestes activitats seran avaluables.LABORATORIAquesta activitat consisteix en pràctiques guiades més un projecte que es desenvoluparan a les sessions de grup petit (en grups de 2 o 3 persones). Les pràctiques guiades disposen d?un guió que conté un estudi previ i un treball experimental, els quals es realitzaran abans i durant la sessió amb el professor, respectivament. El projecte es desenvolupa en les dos últimes sessions del curs i consisteix en la implementació i prova d'un prototipus d?un sistema de mesura i control.EXAMENS I CONTROLSEs realitzaran dos exàmens els dies programats a mig i final de quadrimestre. Es realitzaran també dos controls a les sessions de grup gran. El primer control es desenvoluparà entre l'inici de curs i l'examen de mig quadrimestres i el segon entre l'examen de mig quadrimestre i el final.