Matemàtiques de la telecomunicació

Bibliografia docent

BàsicaBraun, M. Ecuaciones diferenciales y sus aplicaciones. Mèxic: Grupo Editorial Iberoamericana, 1990. ISBN 9687270586 Troba'l a la bibliotecaHsu, Hwei P. Análisis de Fourier. Wilmington: Ed. Addison-Wesley Iberoamericana, 1987. ISBN 9684443560 Troba'l a la bibliotecaBurillo, J.; Miralles, A.; Serra, O. Probabilitat i estadística. Barcelona: Edicions UPC, 2003. ISBN 8483016869 Troba'l a la bibliotecaComplementariaSpiegel, Murray R. Transformadas de Laplace. Mèxic: Ed. McGraw-Hill, 1991. ISBN 9684228813 Troba'l a la bibliotecaLathi, B.P. Introducción a la teoría y sistemas de telecomunicación. Mèxic: Ed. Limusa, 1990. Troba'l a la bibliotecaLeon García, A. Probability, statistics and random processes for electrical engineering. Ed. Pearson Education, 2009. Troba'l a la biblioteca