Matemàtiques de la telecomunicació

Planificació

ACTIVITAT 1: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU TL 1Preparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 2: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU TL 2Preparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 3: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU TL 3Preparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 4: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU SNPreparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 5: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU SFPreparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 6: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU TF1Preparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 7: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU TF2Preparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 8: SESSI√ď D'APRENENTATGE COOPERATIU FDPreparació prèvia del material teòric amb exemples de la part que correspon a l'alumne (rol) en el seu temps d'aprenentatge autònom.

Treball a l'aula del material teòric primer en grups d'experts i després en grups formals. Resolució dels dubtes entre companys o amb el professor.

Realització en grup de problemes d'aplicació a l'aula.

Atenció del professor a l'aula per a resoldre dubtes i donar indicacions de forma particular o general. El professor dóna feedback sobre l'activitat a cada grup.ACTIVITAT 9: PRÀCTICA DE TRANSFORMADA DE FOURIERRealització d'un pràctica guiada a l'aula d'informàtica utilitzant el programari MAPLE.CONTROL 1Control individual. Resolució d'un o dos exercicis similars als que inclouen les llistes de problemes treballades a classe.CONTROL 2Control individual. Resolució d'un o dos exercicis similars als que inclouen les llistes de problemes treballades a classe.CONTROL 3Control individual. Resolució d'un o dos exercicis similars als que inclouen les llistes de problemes treballades a classe.CONTROL 4Primera part: control individual. Resolució de dos exercicis similars als que inclouen les llistes de problemes treballades a classe.

Segona part: Resolució en grups formals d'un del problemes de la primera part (determinat) més un altre problema.

La nota obtinguda és la mitjana aritmètica de les notes de les dues parts.