Interconnexió de xarxes

Sistema de qualificació

S'aplicaran els criteris d'avaluació definits a la infoweb de l'assignatura.


Normes d'avaluació

Totes les activitats proposades són obligatòries, tant les dirigides com les d'avaluació. Per tant, una activitat no presentada es puntua amb un zero..

Els exàmens i els controls es faran de manera individual. Les activitats dirigides es faran individualment o en grup, segons el que s'indiqui en cada cas.