Interconnexió de xarxes

Planificació

LABORATORI DE XARXES D'ÀREA LOCALAquesta activitat familiaritza l'estudiant amb l'entorn hardware i software en el qual durà a terme les pràctiques

del curs, revisa conceptes sobre identificadors de capa 2 i capa 3, i introdueix l'ús del protocol DHCP.LABORATORI DE DISPOSITIUS D'INTERCONNEXIÓAquesta activitat permet a l'estudiant avaluar les prestacions d'una xarxa local emprant diferents dispositius

d'interconnexió (hub, bridge, switch) i configurar adequadament els equips de la xarxa.LABORATORI DE STPAquesta activitat permet a l'estudiant avaluar les prestacions d'una xarxa local que incorpora un bucle, amb i sense l'ús de l'STP, incloent escenaris amb caigudes d'enllaços.LABORATORI DE VLANAquesta activitat permet a l'estudiant configurar VLANs emprant diverses opcions i verificar-ne el comportament.LABORATORI DE WLANAquesta activitat permet a l'estudiant avaluar el rendiment de xarxes WLAN IEEE 802.11 en mode ad-hoc i infraestructura, analitzant l'impacte en les prestacions de diverses configuracions.EXAMEN GLOBAL DE LABORATORIRealització d'un examen final de pràctiques de laboratori.RESOLUCIÓ DE PROBLEMES EN GRUPEs farà una sessió de dues hores cada quinze dies en la qual els estudiants plantegen els seus dubtes sobre els exercicis de la col·lecció d'exercicis que el professor els ha indicat per resoldre durant la setmana.PROJECTE DE XARXAEn grups de 5 estudiantes, s'enfronten al disseny d'una xarxa d'àrea local sobre unes especificacions donades pel professor. El projecte es compon d'un conjunt de lliuraments en què es va ampliant el projecte a mesura que l'estudiant va adquirint, a les classes de teoria, els coneixements relacionats amb aquests lliuraments.PROVA INDIVIDUAL SOBRE EXERCICISRealizació d'un examen sobre una col·lecció d'exercicis.