Interconnexió de xarxes

Temari

INTRODUCCI√ďArquitectura d'una xarxa de telecomunicacions.

Conceptes de protocol de comunicació i de primitiva de servei.

Classificació dels dispositius d'interconnexió

Diferències entre dispositius de nivell físic, d'enllaç o de xarxa.

Direccionament d'un dispositiu de comunicació.

Domini de col·lisió i de broadcast

Comunicació en half duplex o full duplex.

Concepte de trànsit ofert, trànsit cursat i grau de servei. Models de trànsit d'Erlang.XARXES D'ÀREA LOCAL- Introducció

Característiques d'una xarxa d'àrea local (LAN).

Arquitectura d'una LAN: nivell físic i nivell d'enllaç.

Principals estàndards de xarxes d'àrea local.

- Nivell d'enllaç

Protocols (IEEE 802.2).

Serveis del LLC.

- Nivell d'accés al medi

Protocols de control d'accés al medi (MAC).

Serveis del nivell MAC.

- Direccionament en xarxes d'àrea local

Direccions MAC: direccions locals i universals. Domini de broadcast de nivell d'enllaç.

Direccions IP: domini de broadcast de nivell de xarxa i subxarxa.

Subnetting.

Protocol d'assignació dinàmica de direccions IP (DHCP).ETHERNET (IEEE 802.3)- Nivell d'accés al medi

Protocol CSMA/CD.

Format de las trames MAC.

Serveis MAC.

- Fast i Gigabit Ethernet

Nivell físic

Format de las trames MAC.

Característiques en full duplex.XARXES D'ÀREA LOCAL SENSE FILS- Introducció

Característiques d'una xarxa d'àrea local sense fils (WLAN).

Concepte de domini de col·lisió.

Problema del node ocult i del node exposat.

- WiFi (IEEE 802.11)

Nivell físic i velocitat de transmissió. Solucions per reduir els problemes d'interferència.

Protocols de accés al medi.

Format de la trama MAC.INTERCONNEXI√ď DE XARXES D'√ÄREA LOCAL- Dispositius d'interconnexió

Concentradors i repetidors de senyal.

Ponts i dispositius de commutació.

Routers i gateway.

- Ponts i commutadors

Estructura interna d'un pont i d'un commutador: similituds i diferències

Aprenentatge i reenviament de trama: filtrat per direcció MAC.

Capacitat del backplane d'un commutador.

Mode full duplex: control de flux.

Colls d'ampolla: concepte d'enllaç d'uplink.

Agregació de links

Autenticació per ports 802.1x

- Spanning Tree Protocol

Redundància i fiabilitat. Problema dels bucles en una LAN.

Creació de topologies virtuals. Eliminació dels bucles.

Elements del protocol STP.

Missatges STP.

Canvis de topologia.

- Virtual LAN

Creació de circuits virtuals.

Conceptes de domini de col·lisió i de domini de broadcast en una VLAN.PROTOCOLS DE ACC√ČS AL MEDI- Mecanismes d'acc√©s m√ļltiple aleatoris

Aloha, Família CSMA, CSMA/CD i CSMA/CA.

- Altres mecanismes d'acc√©s m√ļltiple

Reserved-Aloha, Protocols de mapa de bits, RAMA, etc.

- Avaluació de prestacions

Avaluació del retard i del throughput d'alguns protocols.

Aplicació real d'alguns protocols d'accés al medi.