Circuits i sistemes digitals

Planificació

PROBLEMESProblemes o exercicis (EX), generalment de disseny d'aplicacions relacionades amb la mat√®ria de sistemes digitals. Es treballen en grup cooperatiu i √©s l'activitat principal que es realitza dins i fora de l'aula aix√≠ com als laboratoris. √Čs una assignatura PBL en la qual la majoria de les sessions de problemes, laboratori i activitats dirigides estan dedicades a realitzar problemes preparats convenientment per treballar amb aquesta metodologia.

En les activitats dirigides es fa incidència principalment: en la correcció dels problemes perquè els resolguin seguint les pautes de qualitat; en la tutoria i monitorització del treball en grup perquè segueixin el pla de treball establert; en la resolució de conflictes que puguin produir-se, etc. La solució dels problemes, també inclou l'anotació del temps emprat en la seva realització, la descripció i distribució de tasques entre els membres del grup, una valoració de l'exercici i la signatura de l'equip cooperatiu.PROBLEMESProblemes o exercicis (EX), generalment de disseny d'aplicacions relacionades amb la mat√®ria de sistemes digitals. Es treballen en grup cooperatiu i √©s l'activitat principal que es realitza dins i fora de l'aula aix√≠ com als laboratoris. √Čs una assignatura PBL en la qual la majoria de les sessions de problemes, laboratori i activitats dirigides estan dedicades a realitzar problemes preparats convenientment per treballar amb aquesta metodologia.

En les activitats dirigides es fa incidència principalment: en la correcció dels problemes perquè els resolguin seguint les pautes de qualitat; en la tutoria i monitorització del treball en grup perquè segueixin el pla de treball establert; en la resolució de conflictes que puguin produir-se, etc. La solució dels problemes, també inclou l'anotació del temps emprat en la seva realització, la descripció i distribució de tasques entre els membres del grup, una valoració de l'exercici i la signatura de l'equip cooperatiu.CONTROLS INDIVIDUALS DE CONEIXEMENTS BÀSICSExercicis individuals (IT) tipus examen o test curt per demostrar l'assoliment dels coneixements b√†sics de la mat√®ria i sobretot el bon funcionament del treball en grup, que ha de representar que tots els membres del grup aprenen correctament. √Čs a dir, els membres d'un grup cooperatiu que treballi correctament, no ha de tenir dificultats a superar aquests controls.

Atenció: Si no s'aproven aquests controls tampoc es poden aprovar els exercicis (EX)respectius en grup. Vegeu la nota escrita a la secció de "Sistema de qualificació".CONTROLS INDIVIDUALS DE CONEIXEMENTS BÀSICSExercicis individuals (IT) tipus examen o test curt per demostrar l'assoliment dels coneixements b√†sics de la mat√®ria i sobretot el bon funcionament del treball en grup, que ha de representar que tots els membres del grup aprenen correctament. √Čs a dir, els membres d'un grup cooperatiu que treballi correctament, no ha de tenir dificultats a superar aquests controls.

Atenció: Si no s'aproven aquests controls tampoc es poden aprovar els exercicis (EX)respectius en grup. Vegeu la nota escrita a la secció de "Sistema de qualificació".PROJECTE D'APLICACI√ďDisseny d'un projecte d'aplicació (PA) integrador del contingut de l'assignatura, preferentment una aplicació basada en microcontrolador PIC, tot i que es pot preveure que incorpori el disseny d'algun perifèric o mòdul auxiliar implementat en un dispositiu PLD/FPGA o també circuits analògics de condicionament de senyals.

Exemples de projectes d'aquesta mena poden ser: temporitzadors, freq√ľenc√≠metres, comptadors de polsos, interf√≠cies A/D i D/A, generadors PWM, calculadores senzilles, rellotges de temps real, etc. Els requisits m√≠nims seran els de l'exercici EX4 amb l'addici√≥ d'altres perif√®rics del microcontrolador (I2C, PWM, EPROM interna, etc.).PROJECTE D'APLICACI√ďDisseny d'un projecte d'aplicació (PA) integrador del contingut de l'assignatura, preferentment una aplicació basada en microcontrolador PIC, tot i que es pot preveure que incorpori el disseny d'algun perifèric o mòdul auxiliar implementat en un dispositiu PLD/FPGA o també circuits analògics de condicionament de senyals.

Exemples de projectes d'aquesta mena poden ser: temporitzadors, freq√ľenc√≠metres, comptadors de polsos, interf√≠cies A/D i D/A, generadors PWM, calculadores senzilles, rellotges de temps real, etc. Els requisits m√≠nims seran els de l'exercici EX4 amb l'addici√≥ d'altres perif√®rics del microcontrolador (I2C, PWM, EPROM interna, etc.).E-PORTAFOLI DEL GRUPRealització de la carpeta, dossier d'aprenentatge o portafoli del grup cooperatiu en el qual es mostrin evidències del treball realitzat i reflexions sobre l'aprenentatge assolit pels estudiants.

Es podrà estructurar de dues formes (vegeu: http://digsys.upc.es/ed/CSD/eportfolio/balancing_cat_rev2-2x.pdf) :

- (1) De forma cronològica, per tal de mostrar el procés d'aprenentatge, amb l'índex associat al contingut.

Per exemple, 4 apartats, un per cada tema en què hi ha el repositori de materials i reflexions elaborats.

- (2) En forma de producte final, amb índex associat a les 6 competències genèriques, que mostra per a cadascuna d'elles les evidències i reflexions associades a seu desenvolupament (obtingudes a partir dels exercicis i altres materials treballats).

Hi ha sessions presencials dedicades a guiar la preparació del portafoli.

Les eines a utilitzar per a la implementació del portafoli són del tipus Google docs i Google sites.

La pàgina web del curs mostrarà un enllaç al portafoli de cada grup cooperatiu, de manera que tots els materials es dipositaran en obert per facilitar-ne la revisió.E-PORTAFOLI DEL GRUPRealització de la carpeta, dossier d'aprenentatge o portafoli del grup cooperatiu en el qual es mostrin evidències del treball realitzat i reflexions sobre l'aprenentatge assolit pels estudiants.

Es podrà estructurar de dues formes (vegeu: http://digsys.upc.es/ed/CSD/eportfolio/balancing_cat_rev2-2x.pdf) :

- (1) De forma cronològica, per tal de mostrar el procés d'aprenentatge, amb l'índex associat al contingut.

Per exemple, 4 apartats, un per cada tema en què hi ha el repositori de materials i reflexions elaborats.

- (2) En forma de producte final, amb índex associat a les 6 competències genèriques, que mostra per a cadascuna d'elles les evidències i reflexions associades a seu desenvolupament (obtingudes a partir dels exercicis i altres materials treballats).

Hi ha sessions presencials dedicades a guiar la preparació del portafoli.

Les eines a utilitzar per a la implementació del portafoli són del tipus Google docs i Google sites.

La pàgina web del curs mostrarà un enllaç al portafoli de cada grup cooperatiu, de manera que tots els materials es dipositaran en obert per facilitar-ne la revisió.