ENGINYERIA D'RF

Metodologia docent
En aquesta assignatura els alumnes aprofundiran en les tècniques de disseny de circuits d'alta freqüència més habituals, en les diferents tecnologies amb les quals es poden fabricar i en la nomenclatura que utilitza la indústria per definir les seves prestacions. Per això s'emprarà com suport principal el simulador professional de circuits "Advanced Design System" de Agilent Technologies.Les classes de teoria seran impartides amb suport de casos pràctics de disseny usant ADS.

Les classes de laboratori consisteixen principalment en el disseny, fabricació i mesura de circuits de radiofreqüència, fent ús dels coneixements teòrics donats a classe de teoria així com de notes d'aplicació proporcionades pels fabricants.