ENGINYERIA D'RF

Objectius
En acabar l'assignatura de Enginyeria de radiofreq√ľ√®ncia , l'estudiant/a ha de ser capa√ß de:

· Obtenir les expressions de la tensió i el corrent en una línia ideal a partir d'una secció infinitesimal. Calcular la distribució de tensió i corrent (amplituds complexes i en el domini del temps) en una línia amb generador i càrrega donats.
¬∑ Adaptar imped√†ncies en l√≠nies utilitzant elements concentrats, transformadors d'imped√†ncies a ¬Ņ / 4 i seccions de l√≠nies en curt circuit i circuit obert utilitzant 'Smith' i saber explicar el proc√©s
· Calcular l'atenuació d'una línia o cable a partir dels seus paràmetres elementals i calcular atenuacions i pèrdues en sistemes en què intervinguin línies
· Sobre els paràmetres S: definir, explicar com es mesuren, fer canvis de plans de referència, reconèixer si es tracta d'un dispositiu actiu o passiu, i si conserva la potència o té pèrdues.
· Calcular la matriu S d'un 2-accessos senzill (seccions de línia i / o elements concentrats sèrie o paral·lel).
¬∑ Per a xarxes de dos, tres i quatre accessos: explicar la seva funci√≥ en els sistemes, escriure les seves matrius S, resoldre problemes elementals de circuits (calcular p√®rdues de retorn, p√®rdues d'inserci√≥ o guany, acoblament, directivitat, a√Įllament)
¬∑ Identificar les diferents tecnologies de fabricaci√≥ de circuits d'alta freq√ľ√®ncia: (circuits planars h√≠brids, monol√≠tics, circuits en guia, MEMS...) i con√®ixer les seves possibilitats.
· Dissenyar circuits microstrip, híbrids a partir d'unes especificacions prèvies: filtres, multiplexors, divisors, acobladors direccionals, híbrids, commutadors, mescladors, amplificadors i oscil·ladors.
· Manejar amb soltesa eines professionals de disseny de circuits.
¬∑ Con√®ixer el funcionament dels equips de mesura caracter√≠stics d'un laboratori de radiofreq√ľ√®ncia: analitzador d'espectres, analitzador de xarxes, generadors, etc.
· Entendre els diagrames de blocs dels transceptors de RF més usuals i conèixer les tècniques més comunes de dissenys de subsistemes.
Objectius d'aprenentatge

CE 23 SIS. Capacidad de an√°lisis de componentes y sus especificaciones para sistemas

de comunicaciones guiadas y no guiadas. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

CE 24 SIS. Capacidad para la selección de circuitos, subsistemas y sistemas de radiofrecuencia, microondas, radiodifusión, radioenlaces y radiodeterminación. (CIN/352/2009, BOE 20.2.2009)

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 1: Identificar les pr√≤pies necessitats d'informaci√≥ i utilitzar les col¬∑leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'√†mbit tem√†tic.

√öS EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACI√ď - Nivell 3: Dissenyar experiments, mesures, subsistemes i sistemes, amb els equips i eines de laboratori m√©s adequats. Con√®ixer no nom√©s les prestacions, sin√≥ tamb√© les limitacions dels equips i recursos. Realitzar diagn√≤stics i avaluacions de manera cr√≠tica, prenent decisions segons les especificacions globals del sistema o servei.