ENGINYERIA D'RF

Temari

Introducci√≥ al disseny de circuits distribu√Įts

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:

· Línies de transmissió:

o Coeficient de reflexió i carta de Smith

o Potència i pèrdues

· Disseny de línies de transmissió.

o Línies homogènies i inhomogènies

o Línies balancejades i no balancejades

o Línies acoblades

· Adaptació d'impedències amb línies de transmissió

Paràmetres S

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:

· Paràmetres per a la caracterització, mesura i simulació de circuits de microones: Z, Y, ABCD, S y T

· Propietats i mesura de paràmetres S

· Càlcul de paràmetres S en circuits de dos ports

¬∑ Xarxes de dos ports m√©s freq√ľents:

o Atenuadors, amplificadors, a√Įlladors i filtres

· Xarxes de tres o més ports:

o Divisors, circuladors

o Acobladors direccionals, h√≠brids de 90 ¬ļ y 180¬ļ

o Multiplexors

Tecnologies de fabricació i sistemes de mesura de circuits i components de RF

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:· Tecnologies de fabricació de dispositius de microones

o Planars

o Guies i dielèctrics

o Electroac√ļstics

o Electroòptics

· Tipus de components. Encapsulats, toleràncies, models, etc

· Instrumentació de mesura: Analitzador d'espectres, analitzador de xarxes, mesurador de soroll, sintetitzadors/generadors de senyal, oscil·loscopis, mesuradors de potència, fonts d'alimentació, multímetres.

· Software de control d'instrumentació de laboratori

Software de simulació i eines CAD per al disseny de circuits de microones

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:· Tipus de simuladors:

o Simuladors per elements concentrats

o Simuladors 2.5D (mètode de moments )

o Simuladores 3D (freq√ľ√®ncia i temps)

o Multiphysics

· Tipus d'anàlisi

o Lineals: DC, AC, paràmetres S

o No lineals: Transitori. Harmonic Balance, Circuit Envelope

o Estadístics

Diseny de dispositius passius

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:

· Síntesi d'elements reactius amb línies de transmissió

¬∑ Discontinu√Įtats

· Disseny de components passius de dos ports

o Ressonadors

o Filtres i multiplexors

o Divisors

o Acobladors direccionals i híbrids

o Commutadors

o Desfasadors

o Mescladors

o Circuladors i a√Įlladors

· Circuits en guia

Disseny de dispositius actius

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:

· Dispositius d'amplificadors

o Amplificadors de baix soroll

o Amplificadors de potència

· Oscil·ladors

o Oscil·ladors de RF

o Oscil·ladors de microones

Disseny de transceptors de microones

Els punts que es tractaran en aquest contingut s√≥n els seg√ľents:

· Arquitectures de transceptors.

· Paràmetres sistèmics, budgets de guany i soroll

· Compatibilitat electromagnètica