Ampliació de matemàtiques

Sistema de qualificació
S'aplicaran els criteris d'avaluació definits a la infoweb de l'assignatura.
Normes d'avaluació
Els controls es fan en hores de classe de teoria o de problemes.El primer examen es fa a la meitat del quadrimestre (setmana sense classes).

El segon examen es fa a la setmana següent de finalitzar les classes del quadrimestre.