Ampliació de matemàtiques

Metodologia docent
A les sessions de grup gran (teoria) es treballen els conceptes teòrics i es resolen problemes il·lustratius. Aquestes sessions combinen el model expositiu amb el participatiu. Hi ha dues sessions de teoria de 1,5 hores a la setmana.A les classes de problemes es prioritza la resolució de problemes per part dels estudiants, amb una atenció més personalitzada per part del professorat de les dificultats de l'alumnat. Hi ha una hora de problemes a la setmana, on es resolen exercicis de la llista de problemes de l'assignatura.Les activitats dirigides inclouen la preparaci√≥ de material previ de forma aut√≤noma per a la setmana seg√ľent, i sessions de realitzaci√≥ de problemes individualment o en grup.Es d√≥na feedback freq√ľent i personalitzat a cada alumne, mitjan√ßant les correccions i comentaris dels treballs, controls i ex√†mens i la publicaci√≥ de qualificacions al Campus Digital.D'altra banda, es fa un seguiment dels grups de treball (control d'assistència, funcionament, resolució de conflictes i eventual reassignació de grups).