Ampliació de matemàtiques

Planificació

SESSIÓ INTEGRACIÓ

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ D'APRENENTATGE COOPERATIU ANÀLISI VECTORIAL 1

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ ANÀLISI VECTORIAL 2

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ ANÀLISI VECTORIAL 3

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ SÈRIES NUMÈRIQUES

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ SÈRIES DE FOURIER

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ TRANSFORMADA DE FOURIER 1

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

SESSIÓ TRANSFORMADA DE FOURIER 2

Els estudiants han de resoldre alguns exercicis bàsics i problemes més elaborats, encarregats prèviament i que podran ser realitzats i lliurats de forma individual o posats en comú en petits grups a l'aula.

CONTROL 1

Control individual. Resolució d'exercicis similars als que inclouen les llistes de problemes treballades a classe.

CONTROL 2

Control individual. Resolució d'exercicis similars als que inclouen les llistes de problemes treballades a classe.