Infraestructures del transport aeri

Sistema de qualificació

La qualificació es determinarà a partir d'aquests components:

1. Realització a temps de tots els lliuraments i treballs del curs (15%)

2. Coneixements bàsics en forma d'examen (30%)

3. Projecte informàtic i projecte de disseny de procediments (45%)

4. Actitud i participació (10%)


Normes d'avaluació

Per superar l'assignatura serà condició necessària realitzar a temps al menys el 80% dels lliuraments del curs. També serà condició necessària superar tots els coneixements bàsics (o tots menys un).