Infraestructures del transport aeri

Objectius

En aquesta assignatura s'exposa, de manera introductòria i integrada les tecnologies, infraestructures, estructures organitzatives i procediments que fan possible la navegació i circulació aèries així com la gestió segura, eficient i econòmicament viable del trànsit aeri. En acabar l'assignatura, l'estudiant/a ha de ser capaç de: · Conèixer el sistema de navegació i circulació aèries, infraestructures relacionades, principals sistemes i especificacions, procediments operacionals i de gestió. · Conèixer les diferents fases en la gestió del trànsit aeri, des de la gestió de l'espai aeri, la gestió de fluxos de transit aeri i els serveis de trànsit aeri; els principals sistemes, procediments operacionals i de gestió. · Dissenyar de manera elemental procediments de vol instrumental. · Dissenyar de manera elemental una porció d'espai aeri.


Objectius d'aprenentatge

CE 13 AERO. Comprender la singularidad de las infraestructuras, edificaciones y funcionamiento de los aeropuertos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)CE 14 AERO. Comprender el sistema de transporte aéreo y la coordinación con otros modos de transporte. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)CE 17 AERO. Conocimiento adecuado y aplicado a la ingenier√≠a de: Los elementos fundamentales de los diversos tipos de aeronaves ; los elementos funcionales del sistema de navegaci√≥n a√©rea y las instalaciones el√©ctricas y electr√≥nicas asociadas; los fundamentos del dise√Īo y construcci√≥n de aeropuertos y sus diversos elementos. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)CE 19 AERO. Conocimiento aplicado de: la ciencia y tecnología de los materiales; mecánica y termodinámica; mecánica de fluidos; aerodinámica y mecánica del vuelo; sistemas de navegación y circulación aérea; tecnología aeroespacial; teoría de estructuras; transporte aéreo; economía y producción; proyectos; impacto ambiental. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)CE 9 AERO. Comprender la globalidad del sistema de navegación aérea y la complejidad del tráfico aéreo. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.COMUNICACI√ď EFICA√á ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estrat√®gies per preparar i dur a terme les presentacions orals i redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogr√†fic i gramatical.GESTI√ďN DE PROYECTOS - Nivel 2: Definir els objectius d'un projecte ben definit, d'abast redu√Įt, i planificar-ne el desenvolupament, determinant els recursos necessaris, tasques a realitzar, repartiment de responsabilitats integraci√≥. Utilitzar adequadament eines de suport a la gesti√≥ de projectes.SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontol√≤gics de la professi√≥ en el disseny i l'avaluaci√≥ de solucions tecnol√≤giques.TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.√öS EFICIENT D'EQUIPS I INSTRUMENTACI√ď - Nivell 2: Utilitzar correctament instrumental, equips i programari dels laboratoris d'√ļs espec√≠fic o especialitzat, coneixent-ne les prestacions. Realitzar una an√†lisi cr√≠tica dels experiments i resultats obtinguts. Interpretar correctament manuals i cat√†legs. Treballar de manera aut√≤noma, individualment o en grup, al laboratori.√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď - Nivell 2: Despr√©s d'identificar les diferents parts d'un document acad√®mic i d'organitzar-ne les refer√®ncies bibliogr√†fiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estrat√®gia de cerca avan√ßada amb recursos d'informaci√≥ especialitzats, seleccionant-hi la informaci√≥ pertinent tenint en compte criteris de rellev√†ncia i qualitat.