Infraestructures del transport aeri

Planificació

INTRODUCCI√ď A LES INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT AERIExplicacions teòriques de tipus magistral i realització de problemes a classe. Els problemes són proposats pel professorat i resolts per l'estudiantat de manera individual o en grup, en paper o utilitzant programari informàtic.

En algunes sessions, realització de pràctiques de laboratori amb simuladors de control aeri per ordinador.PROJECTEL'activitat consisteix en la realització d'un projecte conjunt amb l'assignatura d'informàtica 2, en equips de tres o quatre estudiants. S'utilitza la metodologia docent Project-Based Learning (PBL, aprenentatge basat en projectes), de manera que els estudiants han d'aprendre de manera autònoma els temes que necessiten per assolir els objectius del projecte.

L'activitat consisteix en la realització d'un projecte conjunt amb l'assignatura d'Introducció als Ordinadors en equips de tres o quatre estudiants. S'utilitza la metodologia docent Project-Based Learning (PBL, aprenentatge basat en projectes), de manera que els estudiants han d'aprendre de manera autònoma els temes que necessiten per assolir els objectius del projecte.L'activitat es recolza en tasques específiques d'aprenentatge cooperatiu com ara el puzzle.Les activitats dirigides i d'aprenentatge autònom consisteixen bàsicament en:

· Recerca de documentació i bibliografia

· Estudi de material d'autoaprenentatge

· Realització d'exercicis individuals i en grup

· Realització de les tasques individuals i en grup del projecte

· Reunions de grup per realitzar tasques del projecteLes activitats que es faran a les sessions de classe són:

· Resolució de dubtes del treball setmanal, en petits grups

¬∑ Resoluci√≥ dels dubtes m√©s freq√ľents per part del professor

· Algunes sessions expositives sobre aspectes clau

· Exercicis individuals i en petits grups

· Realització de les tasques individuals i en grup del projecte

· Reunions de grup per realitzar tasques del projecteEn aquesta activitat es dedicarà una atenció especial a la presentació escrita i oral del treball realitzat pels equips.PROJECTE DE DISSENY DE PROCEDIMENTSPràctiques específiques de disseny de procediments de navegació instrumental.