Infraestructures del transport aeri

Temari

CNS/ATM (Communications Navigation Surveillance for ATM)· Communicacions: VHF, HF, 8,33 khz, CPDLC. SITA/ARINC.

· Navigation: Radioajudes i GNSS. RNAV.

· Surveillance: PSR, SSR, ADS.

· Criteris econòmics i operatius de l'emplaçament de sistemes CNS.

· Manteniment i inspecció (a terra i en vol) de sistemes CNS.

· Separation and collision avoidance (ACAS/ASAS).Espai aeri i procediments de vol· Estructuració i configuració de l'espai aeri: Regles de vol. Classes d'espai aeri. Zones de control. Zones R/D/P. FIR/UIR.

· Indicadors de capacitat, seguretat i eficiència.

· Procediments de vol: Aerovies. SIDs, STARs i aproximacions (precisió, no precisió, APV). Cartes aeronàutiques.

¬∑ Pla de vol ATC (a√Įllat i repetitiu)

· Flexible Use of Airspace (FUA)

· Reduced Vertical Separation Minima (RVSM)

· Criteris generals per al disseny de procediments instrumentals. Marge de superació d'obstacles. Superfícies limitadores.

· Disseny de procediments de sortida i arribada

· Disseny de procediments d'aproximació instrumentals

· Disseny de procediments RNAVEls serveis de la circulació aèria· Servei d'informació aeronàutica (AIP, NOTAM, Circulars...)

· Serveis de Gestió del Trànsit Aeri

· Airspace Management. Sectorització, creació de rutes i procediments.

· Air Traffic Flow and Capacity Management: CFMU. Balanç capacitat/demanda. Tècniques i algoritmes d'assignació de fluxos. Assignació, revisió i cancel·lació de Slots.

· Air Traffic Services: Servei d'alerta, servei d'informació de vol, servei de

· Control de torre i d'aeròdrom. Control d'àrea terminal. Control de ruta. Control oceànic

· Separació d'aeronaus (aeròdrom i ruta), mètodes, mínims, anàlisis i simulacions.

· Dependències, estructura i coordinació dels serveis ATC. Coordinació civil/militar.

· Servei d'informació d'aeròdrom (AFIS) control.

· Collaborative Decision Making (CDM).