COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

Objectius
En acabar l'assignatura Comunicacions Aeronàutiques, l'estudiant/a ha de ser capaç de:

· Comprendre els fonaments i aspectes principals de la transmissió i recepció de senyals de radiofreqüència
· Conèixer els sistemes de radiofreqüència emprats en comunicacions aeronàutiques
· Estudiar i calcular els paràmetres i senyal que caracteritzen la propagació guiada d'ones electromagnètiques en línees de transmissió.
· Comprendre el funcionament dels components principals d'un sistema de comunicacions en radiofreqüència.
· Operativitat amb senyals en el domini complexe
· Estudiar i calcular els paràmetres i senyal que caracteritzen la propagació en espai lliure d'ones electromagnètiques.
· Operar amb sistemes de coordenades tridimensionals: Euclidià, cilíndric i esfèric.
· Comprendre el funcionament i les propietats dels diferents tipus d'antenes que es poden utilitzar en comunicacions aeronàutiques.
· Calcular la cobertura, capacitat i qualitat de diferents enllaços, fixes i mòbils, emprats en comunicacions aeronàutiques.
· Descriure els diferents estàndards i tecnologies utilitzats en la Xarxa de Comunicacions Aeronàutiques tant en les comunicacions Terra-Aire com Terra-Terra.
Objectius d'aprenentatge

APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.

COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.

TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.

CE 25 AERON. Conocimiento aplicado de: Transmisores y receptores; Líneas de transmisión y sistemas radiantes de señales para la navegación aérea; Sistemas de navegación; Instalaciones eléctricas en el sector tierra y sector aire; Mecánica del Vuelo; Cartografía; Cosmografía; Meteorología; Distribución, gestión y economía del transporte aéreo. (CIN/308/2009, BOE 18.2.2009)