COMUNICACIONS AERONÀUTIQUES

Temari

-Propagació guiada, Línees de Transmissió en RF i Circuits RF

Aquest bloc pret√©n introduir l'alumne al concepte de propagaci√≥ guiada amb l√≠nees de transmissi√≥, fent √®mfasi al concepte de retard de propagaci√≥ en comparaci√≥ amb circuits electr√≤nics de baixa freq√ľ√®ncia. En primer lloc es defineix el concepte de l√≠nea de transmissi√≥ i s'exposen els principals tipus. Seguidament es resol el problema de propagaci√≥ guiada en l√≠nees de transmissi√≥ presentant les expressions de la tensi√≥ i el corrent al llarg de la l√≠nea de transmissi√≥. S'introdueixen els conceptes de imped√†ncia caracter√≠stica i imped√†ncia de la l√≠nea de transmissi√≥. A continuaci√≥ s'introdueix el par√†metre de coeficient de reflexi√≥ i el concepte d'adaptaci√≥. Es presenta la propagaci√≥ de pot√®ncia al llarg de la l√≠nea de transmissi√≥. Es defineixen les l√≠nees de transmissi√≥ reals o amb p√®rdues.

Dins una segona part s'introdueix a l'alumne a l'eina de la Carta de Smith como a eina gr√†fica per al estudi de circuits de RF. S'introdueix el concepte d'adaptaci√≥ al generador i el concepte de pot√®ncia disponible del generador. A continuaci√≥ es detalla el concepte de xarxa d'adaptaci√≥ i la seva realitzaci√≥ amb elements concentrats o amb elements distribu√Įts.

En darrer lloc s'introdueix a l'alumne al concepte de circuit de RF tot detallant els principals elements d'un circu√Įt de RF: a√Įlladors, amplificadors, filtres, mesclador, oscil¬∑lador, etc...

-Ones electromagnètiques i propagació en espai lliure

Aquest bloc introdueix l'alumne a les ones electromagnètiques i la seva descripció, així com la seva propagació en espai lliure. Es fa una primera revisió de sistemes de coordenades. A continuació s'indiquen els camps creats per càrregues en moviment i càrregues accelerades finalitzant per la introducció del concepte de dipol elemental. S'especifica l'aproximació d'ona plana uniforme, la polarització d'ona i el concepte de vector de Poynting. En el cas d'ones planes, s'estableixen els principis de propagació en espai lliure i la interacció amb la matèria.

-Antenes

Aquest bloc introdueix l'alumne a l'estudi i caracterització d'antenes. Després d'una introducció dels paràmetres fundamentals que caracteritzen una antena i l'equació de transmissió. A continuació es presenten els diversos tipus d'antenes: de cable, d'obertura i antenes multibanda i d'ampli espectre. Finalment es presenten els arrays d'antenes.

-Conceptes de Radiocomunicació

Aquest bloc introdueix l'alumne en aquells conceptes b√†sics de radiocomunicaci√≥ que son la base dels sistemes de navegaci√≥ a√®ria com son: els models de propagaci√≥ i els c√†lculs de cobertures contemplant els efectes de l'atmosfera i del terreny en el senyal rebut, el balan√ß d'enlla√ß, l'efecte dels senyals interferents, la sectoritzaci√≥ i l'assignaci√≥ de freq√ľ√®ncies, els c√†lculs de capacitat i qualitat d'un enlla√ß aix√≠ com de regulaci√≥ i llic√®ncia, tant pels sistemes de comunicaci√≥ com pels de navegaci√≥, vigil√†ncia i automatitzaci√≥. Es particularitzar√† amb exemples de comunicacions punt a punt i punt-multipunt tant per enlla√ßos terrestres, com per enlla√ßos terra-aire com per enlla√ßos mitjan√ßant satel¬∑lit.

-Comunicacions Terra-Aire

En aquest bloc l'alumne veu l'arquitectura del sistema de comunicacions terra-aire, descrivint les principals funcionalitats del control i gestió del tràfic aeri (ATC i ATM), l'evolució en els diferents tipus d'enllaços analògics i digitals i les seves prestacions. Entre altres s'estudien els sistemes HF-VHF analògics, els diferents modes VDL o VHF digital, AMSS, SDLS, CPDLC, la reducció de banda comparant les seves prestacions i els tipus de serveis oferts en cada cas.

-Comunicacions Terra-Terra i Xarxa de Comunicacions Aeronàutica

En aquest darrer bloc l'alumne veu l'evoluci√≥ de la xarxa fixa de telecomunicaci√≥ aeron√†utiques (AFTN) fins arribar a l'ATN segons els diferents tipus d'usuaris (centres de control, aeroports, centres de comunicacions, etc.), mitjans de transmissi√≥ (l√≠nies telef√≤niques, coaxials, enlla√ßos per satel¬∑lit, radioenlla√ßos, fibra √≥ptica, etc.), tipus d'informaci√≥ a transmetre (veu o dades), els modes de connexi√≥, els prove√Įdors i els serveis (dades de radar, dades de plans de vol, de meteorologia, de supervisi√≥ i control, de manteniment, etc.). S'expliquen els requisits de les xarxes actuals, les xarxes de commutaci√≥ de paquets (CIDIN), la xarxa de dades de navegaci√≥ a√®ria d'Aena (REDAN), les caracter√≠stiques i subsistemes de la xarxa europea LINK 2000+, els avantatges de l'√ļs de VoIP en les comunicacions aeron√†utiques, i alguns aspectes clau de comunicacions de la futura xarxa europea (SESAR).