Eficiència energètica

Sistema de qualificació

La qualificaci√≥ final √©s la suma de les qualificacions parcials seg√ľents:

Nfinal = 0,3 Npf + 0,5 Nac + 0,2 NeL

Nfinal: qualificació final.

Npf: qualificació de projecte final.

Nac: avaluació contínua.

NeL: qualificació d'ensenyaments de laboratori (laboratori, aula informàtica).

L'avaluació contínua consisteix a fer diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).


Normes d'avaluació

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada