Eficiència energètica

Bibliografia docent

BàsicaGranados Men√©ndez, H. Rehabilitaci√≥n energ√©tica de edificios. Madrid: Tornapunta Ediciones, 2010. ISBN 978-84-92686-95-7 Troba'l a la biblioteca