Eficiència energètica

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes teòriques (grup gran) en què el

professorat fa una breu exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. Posteriorment i mitjançant exercicis pràctics s'intentarà motivar i involucrar l'estudiantat perquè participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat, mitjançant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, també consisteixen a fer classes de problemes en què es treballa, en general, en grups de 3 a 4 membres, mitjançant la resolució d'exercicis o problemes numèrics, relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura.

En aquestes sessions de problemes es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara la

compet√®ncia de treball en equip. Per aix√≤ es desenvolupen t√®cniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. L'√ļltim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix a realitzar una pr√†ctiques al centre de c√†lcul, que es fan en parelles, i permeten desenvolupar habilitats b√†siques de tipus num√®ric i inform√†tic. En general, despr√©s de cada sessi√≥ es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o b√© individualment o b√© en grup. Tamb√© cal considerar altres hores d'aprenentatge aut√≤nom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resoluci√≥ dels problemes proposats