Eficiència energètica

Planificació

A1 PROVES EN GRUP D'AVALUACI√ď CONT√ćNUA (CONTINGUT 1)Examen tipus test sobre conceptes bàsics desenvolupats a classeA2 CENTRE DE C√ÄLCUL. UTILITZACI√ď DEL PROGRAMARI LIDER (CONTINGUT 2)Pràctica que s'ha de fer al centre de càlcul, en parelles, amb una durada de 4 hores. Utilitzant el programari lliure LIDER i CALENER s'introduirà un edifici per verificar el compliment del CTE- HE1 i de la qualificació energètica, i com a aprenentatge dirigit es planificarà que l'estudiantat faci una lectura prèvia del guió de la aplicació i verifiqui el compliment. Posteriorment, el professorat en fa una comprovació oral, mitjançant preguntes, per identificar l'aprenentatge.

La pràctica es fa a les aules informàtiques de la EPSEB, edifici P, planta -1.A3 PROVES INDIVIDUALS D'AVALUACI√ď CONT√ćNUA (CONTIGUT 3)Realització individual a l'aula d'un exercici del tema de demanda energètica o transmissió de la calor que cobreixi tots el objectius específics d'aprenentatge del tema. Correcció per part del professorat.A4 PROVES EN GRUP D'AVALUACI√ď CONT√ćNUA (CONTINGUT 1, 2, 3)En grups de 2 o 3 membres i a l'aula, es fa una presentació d'un projecte d'energia solar tèrmica per a un edifici de vivendes. Posteriorment es fa una coavaluació entre grups, amb l'ajut d'una taula amb els criteris de correcció.