Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

Gómez Soberón, José Manuel Vicente

Maria Consolación Gómez Soberón

Inclou treballs dels estudiants

Guiu Jaen

Dades de l'assignatura

Curs:
2015-16
Idioma d'impartició:
CAS
Codi de l'assignatura:
310411
Tipus d'assignatura:
Optativa
URL de citació:
http://hdl.handle.net/2099.3/39633