Reducció, reutilització i reciclatge en la construcció

Objectius

La nova tend√®ncia en l'estudi del cicle √≤ptim de vida, les noves especificacions i requeriments mediambientals i les imposicions econ√≤miques actuals en el sector de la construcci√≥, fan que en l'actualitat es plantegi la necessitat de minimitzar l'impacte ambiental, de dissenyar per m√©s enll√† de la vida √ļtil i d'aplicar nous materials de segona generaci√≥ dins de l'√†mbit de la construcci√≥. Per aquestes raons, l'objectiu general del curs √©s el d'aportar coneixement referent a com minimitzar (Reduir), de com des-construir (Reutilitzar) i de com usar materials alternatius (Reciclat) d'acord amb l?alineament de l'anomenat Horitz√≥ 2020. Amb el contingut d'aquesta assignatura es pret√©n donar una resposta coherent a q√ľestions de gran import√†ncia per al professional que la cursa. Aquestes q√ľestions es relacionen amb aspectes tals com: D'una banda l'obtenci√≥ del coneixement que li permeti adaptar els nous requeriments mediambientals de la societat actual a la tecnologia de la construcci√≥, i d'altra banda, que li aporti les capacitats i compet√®ncies per adaptar-se, proposar, indagar i implementar noves aplicacions o processos que comptin amb el concepte component de la reducci√≥, la reutilitzaci√≥ i el reciclat en la seva aplicaci√≥ en la construcci√≥. L'alumnat ha d'adquirir les compet√®ncies, destreses i habilitats abans presentades.


Objectius d'aprenentatge

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.CE1 - Aplicar els coneixements adquirits sobre identificació, caracterització i desenvolupament de materials de construcció i sistemes constructius.CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma .SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL: Con√®ixer i comprendre la complexitat dels fen√≤mens econ√≤mics i socials t√≠pics de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalitzaci√≥ i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i compatible la t√®cnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.CB9 - Que els estudiants s√†piguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons √ļltimes que les sustenten a p√ļblics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambig√ľitats.CG3 - Capacitar i habilitar a l'estudiant en l'√ļs d'eines pr√≤pies de les activitats de recerca, com poden ser l'an√†lisi i tractament de dades, aix√≠ com la metodologia i t√®cniques d'investigaci√≥ .√öS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACI√ď: Gestionar l'adquisici√≥, l'estructuraci√≥, l'an√†lisi i la visualitzaci√≥ de dades i informaci√≥ de l'√†mbit d'especialitat i valorar de forma cr√≠tica els resultats d'aquesta gesti√≥.