Electrònica analògica

Sistema de qualificació

- 1er examen: 30%

- 2on examen: 40%

- Laboratori: 30%


Normes d'avaluació