Electrònica analògica

Planificació

AD1Els alumnes hauran de dissenyar l'etapa analògica d'un sistema electrònic (el qual el professor els hi proposarà). L'activitat dirigida relacionarà tots els conceptes apresos al llarg de l'assignatura amb el disseny de l'etapa analògica.AD2Definir el treball de les activitats dirigides.AD3Seguiment del treball de les activitats dirigides.AD4Seguiment del treball de les activitats dirigides.AD5Seguiment del treball de les activitats dirigidesAD6Avaluació de les activitats dirigides..AD NO PRESENCIALElaboració d'una memòria en format presentació amb l'activitat dirigida.