Electrònica analògica

Temari

TEMA 1: TRANSISTORS BIPOLARS.1.1. Conceptes bàsics

1.2. El transistor bipolar en continua i en baixa freq√ľ√®ncia.

1.3. El transistor bipolar com a amplificadorTEMA 2: TRANSISTORS D'EFECTE DE CAMP.2.1 El transistor d'efecte de camp MOS. Conceptes bàsics.

2.2 El transistor MOS en cont√ćnua.

2.3 El transistor MOS com a amplificador.

2.4 El transistor MOS com a interruptor

2.5 Portes lògiques.TEMA 3: AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL3.1 Introducció a l'Amplificador Operacional Ideal.

3.2 Amplificador operacional real.

3.2.1. Corrents de polarització

3.2.2. Tensions d'offset.

3.2.3. CMRR

3.2.4. PSRR

3.2.5. Limitacions en freq√ľ√®ncia.

3.2.6. Slew-rateTEMA 4: FILTRES ACTIUS4.1 Introducció al filtratge electrònic.

4.2 Filtres passius

4.3 Estructura de Sallen-Key.

4.4 Estructura de Rauch.

4.5 Filtres d'ordre superior a 2. Aproximació de Butterworth i Tchebychev.TEMA 5: APLICACIONS NO LINEALS.5.1 Introducció a les aplicacions no lineals.

5.2 Circuits no lineals

5.2.1. Comparadors

5.2.2. Triggers d'Schmitt

5.2.3. Rectificadors i retalladors actius.

5.2.4. Amplificadors logarítmics.

5.2.5. Oscil·ladors.TEMA 6: FONTS D'ALIMENTACI√ď LINEALS6.1 Introducció a les fonts d'alimentació. Diferenciació entre les fonts conmutades i les fonts lineals.

6.2 Reguladors de tensió integrats

6.3 Especificacions de rendiment

6.4 Fonts de tensió de referència

6.5 Disseny de fonts de tensió linealsTEMA 7: CONVERSORS DE MAGNITUD7.1 Introducció als convertidors de magnitud.

7.2 Procés de mostreig i reconstrucció de senyals.

7.3 Multiplexors analògics.

7.4 Convertidors analògics - digitals (ADC).

7.5 Convertidors digitals - analògics (DAC).