Materials per al disseny de productes tèxtils

Temari

TEMA 1. Fibres tèxtils.Propietats derivades de la geometria de les fibres. Fibrologia.1.1. Fibres tèxtils, definició i classificació, conceptes generals.

1.2. Longitud de fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

1.3. Arrissat. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

1.4. Finor. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

1.5. Forma de la secció transversal. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.TEMA 2. Propietats derivades de la naturalesa de les fibres.2.1 Densitat de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

2.2 Propietats mecàniques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

2.3 Propietats tèrmiques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

2.4 Propietats de sorció de les fibres: Condicionament. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

2.5 Propietats òptiques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.

2.6 Propietats elèctriques de les fibres. Caracterització, importància en el procés tèxtil i en el disseny.TEMA 3. Fibres naturals.Propietats i identificació i la seva relació amb el disseny.3.1. Estructura i propietats de les fibres naturals cel·lulòsiques.

3.2. Estructura i propietats de la llana, seda i els principals pels.

3.3. Identificació de fibres naturals.TEMA 4. Fibres químiques.Obtenció, propietats i identificació i la seva relació amb el disseny.4.1. Reaccions de polimerització i procediments de filatura de les fibres químiques.

4.2. Relació entre l'estructura i les propietats de les fibres químiques.

4.3. Identificació de fibres químiquesTEMA 5. Fibres pel disseny de tèxtils tècnics i d'altes prestacions.5.1. Micro i nanofibres.

5.2. Fibres bicompostes.

5.3. Relació entre les propietats i el disseny.

5.4. Tipus comercials de fibres i les seves aplicacions.