DISSENY D'ESTRUCTURES LINEALS I LAMINARS NO TEIXIDES

Guia Docent

Bibliografia bàsica

    • Caracterizaci√≥n de los hilos
    • C√°lculos b√°sicos en hiladura
    • Gesti√≥n de la producci√≥n y de la calidad en la hilatura de fibras largas
    • Datos t√©cnicos para el proyecto de hiladura