Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

Metodologia docent

· Sessions presencials d'exposició dels continguts, amb participació dels estudiants.

· Sessions presencials de treball pràctic.

· Treball autònom d'estudi i preparació d'entregables, projecte d'una filatura i estudi tècnic de vàries estructures laminars no teixides. Aprenentatge cooperatiu.

· Preparació i realització d'activitats avaluables en grup.