DISSENY D'ESTRUCTURES LINEALS I LAMINARS NO TEIXIDES

Planificació

PRESENTACIÓ DE L' ASSIGNATURA

NUMERACIÓ DE CINTES, METXES I FILS

CONSOLIDACIÓ DELS FILS PER LA TORSIÓ

RESISTÈNCIA I ALLARGAMENT DELS FILS

ÍNDEXS D'IRREGULARITAT DE MASSA

VELLOSITAT I FRICCIÓ DELS FILS

CÀLCULS BASICS DE FILATURA

OBERTURA DE FIBRES

MANUARS, OPEN-END I SISTEMES DE FILATURA NO CONVENCIONALS

METXERES I CONTINUES DE FILAR

VAPORITZAT, XAMUSCAT I BOBINAT DELS FILS

REUNIT I RETORÇAT DELS FILS. CÀLCULS DE PRODUCTIVITAT

CÀLCUL D'UN PROCÉS INTEGRAL DE FILATURA DE FIBRES CURTES I GESTIÓ DE LA SEVA PRODUCCIÓ I QUALITAT

REUNIT I RETORÇAT DELS FILS. CÀLCULS DE PRODUCTIVITAT

· Classe magistral per entendre l'operació del reunit i retorçat dels fils en les seves múltiples opcions.

· Pràctica en el taller de les retorcedores d'anelles i de doble torsió.

· Càlculs de la productivitat d'una filatura cotonera.

OBRIDORES, BARREJADORES I CARDES DE CILINDRES

GILLS I PENTINADORES

BARREGES DE FIBRES I METXERES

CONTINUA D'ANELLES I SISTEMES DE FILATURA NO CONVENCIONALS

CÀLCUL D'UN PROCÉS INTEGRAL DE FILATURA DE FIBRES LLARGUES I GESTIÓ DE LA SEVA PRODUCCIÓ I QUALITAT

TECNOLOGIA DE LA TEXTURACIÓ

ESTRUCTURES LAMINARS NO TEIXIDES