Disseny d'estructures lineals i laminars no teixides

Planificació

PRESENTACIÓ DE L' ASSIGNATURA NUMERACIÓ DE CINTES, METXES I FILS CONSOLIDACIÓ DELS FILS PER LA TORSIÓ RESISTÈNCIA I ALLARGAMENT DELS FILS ÍNDEXS D'IRREGULARITAT DE MASSA VELLOSITAT I FRICCIÓ DELS FILS CÀLCULS BASICS DE FILATURA OBERTURA DE FIBRES MANUARS, OPEN-END I SISTEMES DE FILATURA NO CONVENCIONALS METXERES I CONTINUES DE FILAR VAPORITZAT, XAMUSCAT I BOBINAT DELS FILS REUNIT I RETORÇAT DELS FILS. CÀLCULS DE PRODUCTIVITAT CÀLCUL D'UN PROCÉS INTEGRAL DE FILATURA DE FIBRES CURTES I GESTIÓ DE LA SEVA PRODUCCIÓ I QUALITAT REUNIT I RETORÇAT DELS FILS. CÀLCULS DE PRODUCTIVITAT· Classe magistral per entendre l'operació del reunit i retorçat dels fils en les seves múltiples opcions.

· Pràctica en el taller de les retorcedores d'anelles i de doble torsió.

· Càlculs de la productivitat d'una filatura cotonera.OBRIDORES, BARREJADORES I CARDES DE CILINDRES GILLS I PENTINADORES BARREGES DE FIBRES I METXERES CONTINUA D'ANELLES I SISTEMES DE FILATURA NO CONVENCIONALS CÀLCUL D'UN PROCÉS INTEGRAL DE FILATURA DE FIBRES LLARGUES I GESTIÓ DE LA SEVA PRODUCCIÓ I QUALITAT TECNOLOGIA DE LA TEXTURACIÓ ESTRUCTURES LAMINARS NO TEIXIDES