Processos d'aprestos i acabats

Sistema de qualificació

S'aplicarà un model d'avaluació continuada amb la finalitat de ponderar el treball autònom i el treball en equip dels estudiants.L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats es realitzaran a partir de:· Primera avaluació: 30%.

· Segona avaluació: 30%.

· Informes tècnics individuals: 20%

· Informes tècnics en grup: 20%

El professor podrà sol·licitar en qualsevol moment, una justificació de les conclusions dels informes que ha fet l'alumne, per acreditar la participació activa de l'alumne


Normes d'avaluació