Electrònica digital

Sistema de qualificació

Proves orals i escrites 60% (30% 1ª Prova, 30% 2ª Prova).

Laboratori 30 %.

Altres Lliuraments (Q√ľestionaris i Resoluci√≥ d'exercicis) 10%.


Normes d'avaluació