Electrònica digital

Temari

TEMA 1: INTRODUCCI√ď ALS CIRCUITS L√íGICS- Operacions lògiques bàsiques.

- Anàlisis de circuits lògics.

- Síntesi amb portes lògiques.

- Tecnologia de circuits integrats.

- Circuits integrats estàndard.

- Dispositius Lògics Programables.TEMA 2: DISPOSITIUS LÒGICS PROGRAMABLES I LLENGUATGE VHDL- Lògica programable de baixa i alta densitat: PLD i FPGA.

- Introducció al llenguatge VHDL: entitats, arquitectures, paquets i llibreries.TEMA 3: SISTEMES LÒGICS COMBINACIONALS- Circuits combinacionals aritmètics (Sumadors, restadors i comparadors) i sistemes de numeració.

- Disseny de circuits aritmètics amb VHDL.

- Multiplexors.

- Decodificadors / Demultiplexors.

- Codificadors.

- Disseny de blocs combinacionals amb VHDL.TEMA 4: SISTEMES LÒGICS SEQÜENCIALS- Flip-Flops (Flip-flop D, Flip-flop T i Flip-flop JK).

- Registres (registres de desplaçament, registres amb entrada Enable).

- Disseny de registres amb VHDL.

- Comptadors (comptadors asíncrons i síncrons).

- Disseny de comptadors amb VHDL.TEMA 5: CIRCUITS SEQ√úENCIALS S√ćNCRONS- Màquines d'estat finit (FSM).

- Model de Moore i Mealy.

- S√≠ntesi de circuits seq√ľencials s√≠ncrons (diagrama d'estat i taula d'estats).

- Disseny de màquines d'estat finit amb VHDL.