Circuits i dispositius electrònics

Sistema de qualificació

La qualificació final NF s'obté segons l'expressió:NF = max(0,3·NP1+0,3·NP2; 0,6·EF) + 0,1·LAB1+0,15*LAB2+0,15*PRBEs condició necessaria realitzar les activitats de laboratori per superar l'assignatura.Tot estudiant que ho desitgi podrà recuperar la nota mitjançant l'examen final.


Normes d'avaluació

En els controls d'aprenentatge (NPx i EF) es podrà usar el formulari que hi haurà disponible a Atenea i que l'/la estudiant/a s'haurà de descarregar prèviament a la prova.