Circuits i dispositius electrònics

Temari

TEMA 1: T√ąCNIQUES DE RESOLUCI√ď DE CIRCUITS LINEALSMagnituds elèctriques.

Dispositiu i circuit.

Fonts independents.

Resistència lineal.

Nus i malla d'un circuit.

Lleis de Kirchhoff.

Massa d'un circuit.

Connexió d'elements.

Mètodes sistemàtics per a la resolució de circuits lineals.

Circuits equivalents.

Principi de Superposició.

Fonts dependents.

Transferència de senyal.TEMA 2: ANÀLISIS DE CIRCUITS AMB CONDENSADORS I BOBINESRepas de fasors i nombres imaginaris

Principi de funcionament del condensador i la bobina.

Associació de condensadors i de bobines.

Circuits RC, RL, RLC en regim permanet sinusoidalTEMA 3: EL DIODECaracterística I-V del díode rectificador.

Anàlisi de circuits amb díodes rectificadors.

Aplicacions amb díodes rectificadors.

Díodes de propòsit específic.TEMA 4: EL TRANSISTORConceptes bàsics.

Característica I-V.

Anàlisi en DC. Càlcul del punt de treball.

El BJT com interruptor.

El BJT com amplificador.