Electrònica analògica

Sistema de qualificació

La qualificaci√≥ final √©s la suma de les qualificacions parcials seg√ľents:Nota Final = max(0,3*NP1 + 0,3*NP2; 0,6*EF) + 0.10·LAB1 + 0.15·LAB2 + 0.15·PRB


Normes d'avaluació

- Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.

- En les proves teòriques (NPx) de l'assignatura es podrà disposar del full formulari de l'assignatura que que s'haurà de descarregar d'Atenea