Electrònica analògica

Metodologia docent

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen, d'una banda, a fer classes te√≤riques (grup gran) en qu√® el professorat fa una breu exposici√≥ per introduir els objectius d'aprenentatge generals relacionats amb els conceptes b√†sics de la mat√®ria. Posteriorment i mitjan√ßant exercicis pr√†ctics intenta motivar i involucrar l'estudiant perqu√® participi activament en el seu aprenentatge. S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat, mitjan√ßant ATENEA: objectius d'aprenentatge per continguts, conceptes, exemples, programaci√≥ d'activitats d'avaluaci√≥ i d'aprenentatge dirigit i bibliografia. De l'altra, a la mateixa aula es fan classes de problemes en qu√® es treballa, en general, en grups de 3 o 5 membres, mitjan√ßant la resoluci√≥ d'exercicis o problemes num√®rics, relacionats amb els objectius espec√≠fics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. En aquestes sessions de problemes es pret√©n incorporar algunes compet√®ncies gen√®riques, com ara la compet√®ncia de treball en equip. Per aix√≤ es desenvolupen t√®cniques d'aprenentatge cooperatiu a l'aula. L'√ļltim tipus d'hores d'aprenentatge dirigit consisteix a realitzar pr√†ctiques de laboratori, que es fan en parelles, i permeten desenvolupar habilitats b√†siques de tipus instrumental a un laboratori electr√≤nic, aix√≠ com iniciar l'estudiant en l'aplicaci√≥ del m√®tode de disseny electr√≤nic al laboratori. En general, abans i despr√©s de cada sessi√≥ es proposen tasques fora de l'aula, que s'han de treballar o b√© individualment o b√© en grup i que s√≥n la base de les activitats dirigides. Tamb√© cal considerar altres hores d'aprenentatge aut√≤nom com ara les que es dediquen a les lectures orientades, la resoluci√≥ dels problemes proposats