TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Planificació

0 (AV0): PRESENTACIÓ DEL CURS I DE L'ASSIGNATURA.

Classe magistral d'exposició de introducció a l'assignatura:

· Objectius i competències.

· Temari i activitats vinculades.

· Avaluació.

· Recursos.

Bibliografia.

(AV1): ANÀLISIS DE FORMES PLANES. DISSENY DE FORMES PLANES SIMPLES I COMPOSTES

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part d'anàlisis de formes planes simples i compostes.

Disseny de malles a partir de mòduls integrats per formes planes.

(AV2): : GENERACIÓ DE SUPERFÍCIES. DISSENY DE SUPERFÍCIES REGLADES I NO REGLADES.

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de generació de superfícies.

Disseny dels poliedres platònics.

Disseny d'estructures polièdriques.

Disseny d'objectes aplicant superfícies reglades, no reglades, desenvolupables i altres.

(AVC1): : CONTROL PRÀCTIC PRESENCIAL

Examen-control-1

Pràctica-control individual d'anàlisis de formes planes i generació de superfícies

(AV3): DISSENY D'OBJECTES (3D I 2D).

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part disseny d'objectes (3D i 2D).

Donada la planimetria d'objecte relacionats en qualsevol àmbit del disseny industrial, obtenir el seu disseny en 3D.

A partir d'objectes al natural, redissenyar-los i simular-los en 3D

Donada la fotografia d'un objecte, fer els esbossos, mesures, disseny 3D i documentació tècnica.

Esbossos d'objectes donats en 3D, trobar les projeccions, talls, cotes i anotacions tècniques necessàries per identificar l'objecte.

Presentació dels planós en tota la informació tècnica.

C2 (AVC2): : CONTROL PRÀCTIC PRESENCIAL

Examen-control-2

Pràctica-control individual disseny d'objectes i assemblatges.