TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ GRÀFICA

Temari

ANÀLISIS DE FORMES GEOMÈTRIQUES

1.1.Construccions raonades de formes geomètriques

1.2. Relacions geomètriques

1.3. Estructures planars

GENERACIÓ DE SUPERFÍCIES

2.1 Polièdriques

2.1.1 Primes

2.1.2 Piràmides

2.1.3 Poliedres

2.2 Poliedres regulars

2.2.1 Tetraedre

2.2.2 Octaedre

2.2.3 Icosàedre

2.2.4 Hexaedre

2.2.5 Dodecaedre

2.3 Quàdriques el·líptiques

2.4 Quàdriques parabòliques

2.5 Quàdriques hiperbòliques

2.6 Generació de superfícies per revolució

DISSENY D'OBJECTES (3D i 2D).

3.1 Perspectives a sentiment d'objectes.

3.2 Esbossos d'objectes

3.3 Disseny d'objectes en 3D

3.4 Disseny d'objectes a partir de les projeccions de croquis.

3.5 Taules de disseny

3.6 Plànols amb tota la informació per identificar l'objecte.

DISSENY D'OBJECTES. CONJUNTS (2D i 3D)

4.1 Anàlisis de conjunts muntats

4.2 Redisseny de conjunts.

4.3 Introducció conjunts ascendent i descendent.

4.4 Croquis d'elements individuals i muntats.

4.5 Disseny 3D dels components que formen el conjunt

4.6 Plànols dels components i del conjunt.

4.7 Presentació del disseny.