Metodologia del disseny

Objectius

OAG1: adquirir una visió global de les metodologies aplicades durant les diferents etapes que integren el procés de disseny industrial. OAG2: capacitar per resoldre problemes de disseny en les seves etapes bàsiques (preliminar, conceptual i aplicat) OAG3: introduir algunes de les tècniques metodològiques més habituals associades al disseny industrial. OAG4: treballar amb casos pràctics de creativitat, disseny i re-disseny industrial.


Objectius d'aprenentatge

DIS: Coneixements de la metodologia del dissenyDIS: Capacitat per analitzar, dissenyar i projectar en els tallers de disseny.DIS: Capacitat pràctica de redisseny de productesDIS: Coneixements pràctics de metodologia de disseny industrial.DIS: Capacitat per conèixer i aplicar el procés creatiu i la seva organització.TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.