Filats, filaments i teles no teixides

Sistema de qualificació

L'avaluació final tindrà varis components:

Avaluació escrita: 40%

Avaluació informe tècnic sobre un cas pràctic i defensa oral: 40%

Avaluació d'activitats dirigides: 20%


Normes d'avaluació

Es potenciarà el treball en equip d'alumnes, sempre que sigui possible, en la resolució de casos pràctics.Tenen una gran importància les tutories al llarg del curs per assolir els objectius.