Filats, filaments i teles no teixides

Metodologia docent

Després d'una sessió d'exposició dels temes a tractar, passarem a l'estudi de casos pràctics de nous fils, filats i estructures no teixides desenvolupades recentment, fent una especial referència a les desenvolupades en els darrers anys pel Centre d' Innovació Tecnològica CTF de la Universitat Politècnica de Catalunya. En tots els casos es disposarà de mostres físiques. No s'han previst sessions de pràctiques en els tallers i laboratoris, enteses en el sentit convencional, ja que la classe ja es farà en els tallers i s'ha previst de donar suport, en temes puntuals, quan els coneixements tèxtils dels estudiants ho requereixin, amb la visualització de la corresponent maquinària del taller.

És important el treball autònom d'estudi per part de l'alumne de tot el material subministrat pel professor per a poder realitzar els exercicis de casos pràctics. Tot el material es pot consultar a Atenea.