Centrals elèctriques i energies renovables

Objectius

En acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de: - Tenir amplis coneixements dels diferents tipus de centrals elèctriques, dels seus elements i components. - Tenir coneixements teòrics i aplicats dels sistemes de generació elèctrica amb energies renovables. - Manipular la instrumentació del laboratori, recollir correctament les dades, processar-les i elaborar un informe.


Objectius d'aprenentatge

Capacitat per a conèixer, comprendre i utilitzar els principis de centrals elèctriques convencionals i renovables. Analitzar els diferents tipus de centrals elèctriques i la problemàtica associada a la generació d'energia elèctrica. Avaluar les possibilitats actuals de les energies renovables i les diverses tecnologies d'aplicació.SOSTENIBILITAT I COMPROM√ćS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econ√≤mica i ambiental en aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament hum√† i la sostenibilitat.APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més adequades.