Centrals elèctriques i energies renovables

Temari

T√≠tol del contingut 1: CONCEPTES GENERALS DE LES CENTRALS I EL SISTEMA EL√ąCTRIC DE POT√ąNCIA- Introducció. Sistema elèctric de potència.

- Evolució històrica de l'electricitat i els sistemes elèctrics.

- La xarxa elèctrica. Nivells de tensió.

- Classificació de les centrals generadores. Energies renovables i no renovables.

- Introducció als tipus de centrals.

- Impacte ambiental de la producció d'energia elèctrica.

- Corba de demanda d'energia. Programació de la generació.

- Paràmetres de la demanda i la producció.

- Classificació de les màquines elèctriques.T√≠tol del contingut 2: CENTRALS HIDROEL√ąCTRIQUES- Introducció. Definicions i funcionament bàsic.

- Classificació de les centrals hidràuliques.

- Elements d'una central hidràulica.

- Configuracions típiques. Tipus de preses.

- Turbines hidràuliques: Francis, Pelton, Kaplan i altres. Criteris de selecció.

- Alternador de pols sortits. Proteccions.

- Aspectes hidràulics: cavitació i cop d'ariet.

- Centrals de bombeig. Centrals mareomotrius.

- Avantatges i inconvenients.Títol del contingut 3: ENERGIES RENOVABLES. GENERALITATS I SOLAR FOTOVOLTAICA.- Introducció. Energia i impacte ambiental.

- Energies renovables i desenvolupament sostenible.

- Energia solar: El Sol, radiació, hora solar pic, classificació dels sistemes solars tèrmics i fotovoltaics.

- Sistemes fotovoltaics: Cèl·lula FV. Corbes corrent-tensió. Equacions i circuit equivalent. Tecnologies i rendiments de les cèl·lules. Els panells FV. Elements i característiques elèctriques. Associació de panells i seguiment solar.

- Instal¬∑lacions Fotovoltaiques. Instal¬∑lacions a√Įllades. Esquemes b√†sics. Sistemes h√≠brids. Instal¬∑lacions connectades a xarxa. Centrals FV.

- Avantatges i inconvenients de l'ESFV.

- Comparativa econòmica d'instal·lacions de baixa, mitja i alta potència.Títol del contingut 4: ENERGIES RENOVABLES. ENERGIA EÒLICA.- Energia eòlica: El vent, potencia eòlica disponible.

- Potencia aprofitable, Llei de Betz, velocitat especifica, corba de potencia.

- Parcs eòlics. Terrestres i marins.

- Aerogeneradors.

- Instal·lacions en baixa tensió dels aerogeneradors.

- Centre de transformació. Proteccions.

- Línies de M.T. interiors del parc.

- Subestació transformadora.

- Connexió amb la xarxa elèctrica.T√≠tol del contingut 5: CENTRALS TERMOEL√ąCTRIQUES CONVENCIONALS I DE CICLE COMBINAT- Descripció d'una central termoelèctrica.

- Funcionament, circuits de combustible, d'aigua vapor i elèctric.

- Turbines de vapor i turboalternadors.

- Centrals de carbó.

- Centrals de cicle combinat.

- Aspectes mediambientals.Títol del contingut 6: CENTRALS NUCLEARS- Fissió i fusió nuclear.

- Components bàsics d'una central: Combustible, moderador, barres de control, refrigerant, edifici de contenció.

- Tipus de reactors nuclears.

- Funcionament d'una central nuclear.

- L'energia nuclear a Espanya.

- Aspectes mediambientals. Problemàtica dels residus radioactius.