Processament de minerals

Sistema de qualificació

La qualificaci√≥ final es calcula amb la f√≥rmula seg√ľent:Nfinal= 0,4 NexT + 0,5 NexP + 0,1 NtpNfinal: qualificació final.

NexT: qualificació d'examen teòric de l'assignatura.

NexP: qualificació d'examen pràctic de l'assignatura

Ntp: qualificació d'activitats de laboratori i treballs de processos. Aquesta qualificació s'obtindrà atenent a l'actitud i resultat de la classe de laboratori, i de la correcció de l'informe i del treball presentat.L'examen pràctic consta d'exercicis d'aplicació, en base als coneixements de classes magistrals, classes de problemes i classes de laboratori. Es disposarà d'un matí i una tarda per tal de completar totes les parts dels mateix.


Normes d'avaluació

Les classes de laboratori i la realització dels treballs de processos no són obligatòries. Per obtenir qualificació caldrà haver assistit a les classes i haver presentat tots els informes/ treballs.D'altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins l'àmbit acadèmic universitari, com poden ser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de síntesi, el treball en equip, el respecte a la resta de companys i al professor, la constància, etc.