Processament de minerals

Planificació

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 1: PRÀCTIQUESLes diferents pràctiques es fan al laboratori de mines i a l'aula informàtica, individualment o en grups entre 1 i 5 persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna. Treball de processos industrials.TÍTOL DE L'ACTIVITAT 2: EXAMEN ESCRIT TEÒRICL'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions teòriques, pràctiques i dels treballs de laboratori.TÍTOL DE L'ACTIVITAT 3: EXAMEN ESCRIT PRÀCTICL'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions pràctiques i dels treballs de laboratori.